Legal

Disclaimer
De site van Unique Radio is met de grootste zorg samengesteld. Alle informatie op de site proberen we correct weer te geven en naar vermogen bij te houden. Een deel van de informatie die we weergeven wordt ontleend aan andere bronnen. We kunnen geen enkele garantie geven of aansprakelijkheid accepteren wat betreft de geldigheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op onze site.

Unique Radio accepteert uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor schade of ongemak dat voortkomt uit het gebruik van de verstrekte informatie. Hetzelfde geldt voor websites of commentaren van gebruikers waarnaar Unique Radio verwijst. Het raadplegen van de Unique Radio site is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

Copyright
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Geen enkel onderdeel van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar commercieel worden gebruikt, waaronder inbegrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm.